Monday, April 27, 2015

Giới thiệu bài tố Poker Omaha

Giới Thiệu Poker Omaha (Bài tố Omaha)

Tố Omaha có nguồn gốc từ bài Tố Texas, có 4 lượt đặt cược. Luật chơi bài Tố Omaha tương tự Tố Texas, ngoại trừ:

Thay vì 2 quân bài, Người chơi sẽ được chia 4 quân bài riêng, úp mặt.
Bài phải bao gồm 2 quân bài riêng và 3 quân bài chung.
Người chơi phải tạo ra được cây bài 5 quân với số điểm cao nhất có thể trong tổng số 9 quân bài. Lưu ý, trong bài Tố Omaha Quý Khách phải sử dụng 2 quân bài riêng và 3 quân bài chung, không hơn không kém. Người chơi với cây bài có điểm cao nhất sẽ thắng tố. Để xem cách tính điểm bài, vui lòng nhấp vào trang cách tính điểm.

Mỗi ván bài Tố Omaha có thể gồm hai đến chín Người chơi.

Cách Chơi

Chú ý:
Để chơi bài Tố Omaha, Quý Khách cần có đủ phỉnh trên bàn để đặt cược gốc.

Tố Omaha được chơi như sau:

1. Người chơi bên trái Nhà cái bắt đầu ván bài bằng cách đặt cược gốc. Người chơi bên trái Nhà cái đặt cược gốc nhỏ, và Người chơi bên trái người đặt Cược Gốc Nhỏ sẽ đặt cược gốc lớn.
Chú ý:
Vị trí của Nhà cái trên bàn chơi sẽ thay đổi sau mỗi ván bài. Nút Nhà cái sẽ cho biết vị trí của Nhà cái trên bàn chơi.

2. Mỗi Người chơi được chia 4 quân bài riêng, úp mặt.
3. Trong lượt bài đầu tiên, Người chơi bên trái người đặt Cược Gốc Lớn sẽ đi trước và có thể chọn:
Tố thêm
Theo
Bỏ
Chú ý:
Người chơi không thể Cho qua (không đặt cược thêm) ở lượt đầu, vì Cược Gốc là cược bắt buộc phải đặt, không phải cược tự chọn.

4. Ở lượt bài thứ hai, 3 quân bài chung sẽ được chia. Các quân bài này được gọi là Bài Loại (Flop). Tiếp theo là lần đặt cược thứ hai, và Người chơi có thể chọn:
Cho qua
Theo
Tố thêm
Bỏ
5. Ở lượt bài thứ ba, quân bài chung thứ tư được chia. Quân bài này được gọi là quân Tăng Tốc (Turn). Lần đặt cược thứ ba bắt đầu.
6. Ở lượt bài thứ tư, quân bài thứ năm sẽ được chia. Quân bài này được gọi là quân Cuối (River). Lần đặt cược cuối cùng bắt đầu. Tiếp đến, những người chơi còn lại sẽ kết hợp 2 quân bài riêng và 3 quân bài chung để có được nhóm bài 5 quân cao nhất có thể. Nhóm bài phải bao gồm 2 quân bài riêng và 3 quân bài chung.
Chú ý:
Người chơi nào thắng, những quân bài tương ứng sẽ sáng lên, các quân bài còn lại sẽ mờ đi.

Trình Tự Chơi

Hai Người chơi ở vị trí bên trái nút Nhà Cái sẽ lần lượt đặt cược gốc Nhỏ và cược gốc Lớn.Người chơi được chia mỗi người 4 quân bài riêng, úp mặt.Lượt cược đầu tiên bắt đầu.Nhà cái chia tiếp 3 quân bài chung ngửa mặt, gọi là các quân Bài Loại (Flop).Lượt cược thứ hai bắt đầu.Nhà cái chia thêm một quân bài chung khác, gọi là quân Tăng Tốc (Turn).Lượt cược thứ ba bắt đầu.Nhà cái chia quân bài chung cuối cùng, gọi là quân Cuối (River).Lượt cược cuối cùng bắt đầu.Người chơi so bài để xác định người thắng cuộc. Người chơi có bài cao điểm nhất sẽ thắng tố. Đây gọi là Khui bài.

6 nhận xét: