Monday, April 27, 2015

Thuật ngữ Poker

Thuật ngữ Poker
Action Lựa Chọn - (1) Là khi đến lượt một người chơi đưa ra lựa chọn đặt cược.(2) – Đặt và Tố. "Người chơi A Đặt, Người chơi B Tố và Người Chơi C Tố tiếp, những tình huống đó đều là các lượt lựa chọn."

Add-On Thêm Phỉnh - Trong các giải đấu nhiều bàn chơi, mục "Thêm Phỉnh" cho phép người chơi mua thêm phỉnh trong giải đấu, thông thường là sau khoảng thời gian cho phép vào lại.

Announced Ghi danh - Đây là trạng thái của giải đấu, cho biết giải đấu đó đang nhận ghi danh tham gia.

Ante Cược gốc - một phần nhỏ tiền cược mà mỗi người chơi đặt vào ô tố. Cược gốc áp dụng trong các bài Tố 5 quân, Tố 7 quân và Tố đổi bài. Trong các bài tố khác, người chơi đặt các cược đầu tiên là "cược nhỏ" và "cược lớn" vào ô tố.

Alias Biệt Danh - là tên mỗi thành viên trong bàn nhiều người chơi tự chọn để gọi nhau.

All-In Theo Hết - Đặt cược, tố hoặc theo với tất cả số phỉnh còn lại mà người chơi có. Nếu cược theo hết là một cược đặt theo và không đủ số phỉnh cược so với người chơi khác, khi đó người theo hết sẽ so bài để phân thắng thua phần tiền tố mà mình đã tham gia. Phần sau của ván bài sẽ tiếp tục giữa những thành viên còn lại. Người theo hết sẽ không liên quan đến phần tiền tố này.

All-In Protection Bảo Hộ Theo Hết - Đây là luật bảo vệ quyền lợi của người chơi khi bị mất kết nối. Khi quay lại bàn chơi, người chơi sẽ so bài để phân thắng thua phần tiền tố mà mình đã tham gia. Bảo Hộ Theo Hết đối với trường hợp mất kết nối có quy định hạn chế để tránh bị lạm dụng. Các ván bài tố có Giới hạn cược và Giới hạn tố không áp dụng quy định Bảo Hộ Theo Hết.

Backdoor Cửa Sau - Có được cả quân bài tăng tốc và quân cuối như mong đợi. Ví dụ, Quý Khách đang có A♠-7♠ các quân bài loại là A♦-6♣-4♠. Quý Khách đặt cược và các đối thủ cược theo. Quân tăng tốc là 10♠, mọi người bỏ qua, không đặt thêm, và quân cuối là J♠. Như vậy, Quý Khách có bài "cửa sau" là một thùng chủ. Xem thêm "Bài Hội".

Bad Beat Bài Độc Đắc - Bài có điểm cao nhưng bị thua do bài khác có điểm cao hơn.

Bad Beat Jackpot Giải Độc Đắc - Phần thưởng cho người chơi có bài Độc Đắc.

Bad Beat Limit Giới Hạn Độc Đắc - Điểm bài thấp nhất có thể bị thua bởi bài khác có điểm cao hơn trong luật Giải Độc Đắc. Ví dụ, giới hạn Độc Đắc là có bài Tứ Quý và bài này sẽ được xem là bài Độc Đắc nếu bị thua bởi một bài khác có Tứ Quý cao hơn hoặc bài lớn hơn Tứ Quý.

Bet Limit Giới Hạn Cược - Giới hạn tiền cược quy định số tiền trên phỉnh cược nhỏ nhất và lớn nhất mà người chơi có thể đặt. Ví dụ, trong ván bài 10USD/20USD, cược thấp nhất là 10USD và cao nhất là 20USD.

Big Blind Cược Lớn - Là cược cao hơn trong số hai cược gốc áp dụng trong ván bài tố Texas. Cược lớn thường bằng với số tiền của lượt đặt cược đầu tiên. Xem thêm mục "Cược Lớn/Nhỏ" và "Cược Nhỏ".

Big Pair Đôi Lớn - Bài đôi 10 hoặc lớn hơn.

Blank Rác -Quân bài tổng được chia chung trên bàn cho tất cả người chơi nhưng không có tác dụng đến tổng điểm của bài. Nếu nhóm bài loại hiện có là A♠-J♦-10♠, thì quân 2♥ trong bài tăng tốc được xem là rác. Mặc khác, 2♠ lại không phải là rác.

Blind Cược Lớn/Nhỏ - Là cược (hoặc một phần tiền cược) bắt buộc mà một hoặc nhiều người chơi phải đặt trước khi chia bài. Thông thường, cược lớn/nhỏ được người chơi đặt ngay phía bên trái nút Nhà cái. Xêm thêm mục "Cược Lớn/Nhỏ Trong Trận".

Blinded-off Phí Vắng Mặt - Áp dụng khi người chơi rời khỏi bàn trong khi tham gia giải đấu. Trong suốt thời gian vắng mặt, người chơi vẫn bị trừ một khoản tiền cược lớn/nhỏ ở mỗi lượt đặt cược.

Board Bài Tổng - Tất cả các quân bài chung trong một ván bài tố Texas – gồm có các quân bài loại, quân tăng tốc và quân cuối. Xem thêm mục "Bài chung".
Luật chơi poker texas online

Bottom PairĐôi Nhỏ - Đôi có một quân là quân bài nhỏ nhất trong các quân bài loại. Nếu Quý Khách có A♠-6♠, và các quân bài loại là K♦-10♥-6♣, vậy Quý Khách có đôi nhỏ.

Bounty Tournament Giải Đấu Thưởng - Giải đấu có phần thưởng nếu loại được đối thủ khác.

Bring-inCược Đầu Tiên - Là cược bắt buộc phải đặt đối với người chơi có quân bài điểm thấp nhất trong lượt đặt cược đầu tiên của một ván tố 7 quân hoặc 5 quân.

Burn Hủy Bài - Bỏ quân bài trên cùng của bộ bài, úp mặt. Việc hủy bài được tiến hành giữa hai lượt đặt cược, trước khi chia quân bài chung tiếp theo. Điều này để tránh việc có người chơi có thể nhận ra hoặc thoáng thấy quân bài tiếp theo sẽ được chia trong nhóm bài tổng.

Buy-in Khởi Điểm - Số tiền cần có để có thể tham gia ván bài tố hoặc giải đấu.

Call Theo - Đặt vào ô tố số tiền bằng với số tiền cược hoặc tiền tố vừa được đặt trước đó.

Cap Tố Cuối - là giới hạn đối với tiền đặt cược và tố trong các ván bài có Giới hạn cược cố định. Đối với hầu hết các ván bài tố, Tố hết gồm một cược đặt và ba cược tố, tổng cộng bốn lần đặt cược.

Cash Out Chuyển Ra - Là khi Quý Khách muốn rút phỉnh khỏi bàn chơi.

Center Pot Tố Giữa - Số tiền trong ô tố gộp lại lúc đầu, phân biệt với các phần tố "phụ" được tạo ra khi có một hoặc nhiều người chơi chọn Theo Hết. Cách gọi khác là "Tố Chính".

Check Qua - không cược thêm, nhưng sau đó vẫn có thể theo hoặc tố trong lượt đặt cược đó. Tương đương với đặt phỉnh 0.

Check Raise Tố Qua - Qua, sau đó chọn tố khi người chơi phía sau Quý Khách đặt cược.

Chip Dumping Bỏ Phỉnh - Người chơi cố tình để thua bài nhằm dồn hết phỉnh của họ cho người chơi cùng phe.

Coffeehousing Đòn Tâm Lý - Người chơi bàn về bài của họ nhằm mục đích gây hiểu nhầm hoặc lôi kéo những người chơi khác.

Cold Call Theo Đúp - Đặt theo nhiều hơn một cược đặt. Ví dụ, người đầu tiên phải đặt cược lớn trong ván bài quyết định tố sau khi đặt cược lớn. Khi đó những người đặt sau phải theo cùng lúc hai cược. Trường hợp này khác với khi đặt theo sau một cược đặt và sau đó tố thêm tiền.

Collusion Thông Đồng - Nhiều người chơi liên kết với nhau nhằm mục đích gian lận các thành viên khác. Ví dụ khi người chơi ra hiệu cho biết bài của nhau để có thể đạt được kết quả bài cao nhất.

Community Cards Bài Chung - Các quân bài chia ngửa mặt ở giữa bàn bài tố và áp dụng chung cho tất cả người chơi trong các loại bài tố như tố Texas hoặc tố Omaha. Các quân bài chung còn được gọi là bài tổng.

Complete Hand Bài Bão - Bài có tên gọi hợp thành từ năm quân kết hợp – sảnh, thùng, cù lủ, thùng phá sảnh.

Connector Bài Liền - Hai quân bài đầu tiên trong ván bài tố Texas có giá trị kế nhau. Ví dụ K và Q, 7 và 6…

Counterfeit Bài Phản - Bài có giá trị giảm đi bởi các quân bài chung. Ví dụ: Quý Khách đang có đôi 4, các quân bài loại là K-K-Q. Quân bài tăng tốc là quân Q khác. Như thế Quý Khách đã gặp bài phản do có chung hai đôi là đôi K và đôi Q, và quân mũi nhọn là quân 4, bài hầu như không có giá trị.

Dealer Người Chia Bài - Người chia bài là người chơi trong một ván bài tố có nhiệm vụ (hoặc trên danh nghĩa) là người chia bài. Khi có sự hiện diện của người chia bài chính thức (trong bàn casino) hoặc người chia bài tự động (bàn chơi trực tuyến) – cần xác định người chơi nào sẽ là người chia bài, do cược lớn/nhỏ và các lượt đặt cược tiếp theo sẽ bắt đầu từ bên trái của người chia bài. Việc xác định ai sẽ là người chia bài được thực hiện bằng một con dấu gọi là nút người chia, di chuyển quanh bàn chơi theo chiều kim đồng hồ, chuyển đến người chơi tiếp theo sau mỗi ván bài.

Dealer ButtonNút Người Chia - Là một đĩa phẳng dùng để cho biết vị trí của người chia bài trên bàn chơi. Đĩa được kí hiệu chữ D và cũng được dùng để chỉ người chơi ở vị trí người chia bìa. Ví dụ: "Nút người chia vừa tố".

Denomination Điểm Quân Bài - Là giá trị trên bề mặt của các quân bài Ace, K, Q, J và các quân từ 2 đến 10.

Discard Cards Đổi Bài - Trong môn Tố đổi bài, người chơi có thể chọn bỏ một hoặc vài quân bài và thay bằng các quân khác để có bài cao điểm hơn.

Door Card Bài Ngửa - Quân bài ngửa đầu tiên trong một ván bài Tố 5 quân hoặc Tố 7 quân.

Dominated Hand Nước Dưới - Bài hầu như luôn luôn thua bài khác cao điểm hơn mà người chơi thường có. Ví dụ quân K và 3 sẽ "dưới" quân K và Q. Ngoại trừ trong các trường hợp có bài loại đặc biệt (ví dụ 3 – 3 – X, K – 3 – X), còn lại, bài K 3 sẽ luôn thua bài K Q.

Double Buy-In Khởi Điểm Đúp - Khởi Điểm là số tiền cần có để có thể tham gia ván bài tố hoặc giải đấu. Lựa chọn Khởi Điểm Đúp cho phép Quý Khách gấp đôi số phỉnh cược so với khởi điểm.

Draw Chờ Bài - Bài có điểm chưa cao, nhưng có thể sẽ trở thành bài cao nếu có quân bài tiếp theo phù hợp. Ví dụ "Bài tôi chưa tốt – Nhưng tôi đang chờ bài". Thuật ngữ này cũng được dùng để chỉ bài chờ. Ví dụ: Tôi phải cược theo vì đang có bài chờ tốt" .

Drawing Dead Chết Bài - Là đang có bài chờ, tuy nhiên, dù có rút được quân bài đang chờ vẫn không thể thắng tố. Nếu Quý Khách có bài chờ có thể trở thành thùng, và đối thủ đang có bài cù lủ, khi đó Quý Khách "chết bài".

Eliminated Bị Loại - Là khi một người chơi đã thua hết phỉnh và không thể tiếp tục giải đấu.

Entrance Fee Lệ Phí - Khoản tiền người chơi phải trả để tham gia một giải đấu.

Exponential Hệ Số Cược - Lựa chọn hệ số cược cho phép người chơi tăng hoặc giảm số tiền đặt cược trong khoảng giới hạn đặt cược cho phép. Ví dụ 1x, 2x, 4x, 8x…

Extra Blind Cược Lớn/Nhỏ Phụ - Cược lớn/nhỏ đặt bởi người mới gia nhập ván bài, hoặc vừa quay trở lại ván bài, hoặc nếu không vị trí của người chơi đó trong bàn chơi sẽ thay đổi. Xem thêm mục "Cược Lớn/Nhỏ" và "Đặt Tiền".

Family PotTố Hội - Khoảng tiền tố mà trong đó tất cả (hoặc hầu hết) người chơi đều theo trước khi chia bài loại.

Favorite Bài Lớn - Bài có điểm cao, và theo thống kê chung, thường có khả năng thắng.

Fifth Street Quân Năm - Quân bài thứ năm được chia cho mỗi người chơi trong một ván Tố 5 quân hoặc Tố 7 quân.

Fixed-Limit Game Bài Có Cược Cố Định - Ván bài có hạn mức đặt cược có giới hạn không đổi, và mỗi cược đặt là một số tiền cố định cụ thể. Việc đặt cược được giới hạn bởi tiền cược mỗi bàn và luật chơi.

Flop Bài Loại - 3 lá bài chung đầu tiên, được chia ngửa mặt.

Fold Bỏ - Bỏ hết các cơ hội thắng trong ván tố hiện có. Bỏ bài xuống không chơi tiếp thay vì tiếp tục theo hoặc tố.

Fourth Street Quân Bốn - Quân bài thứ tư được chia cho mỗi người chơi trong một ván Tố 5 quân hoặc Tố 7 quân.

Foul Lủng - Là bài không được phép chơi do quy định nào đó. Người chơi có bài lủng sẽ không thể nhận bất kì khoản tiền tố nào. Ví dụ "Anh ấy dừng bài lúc chỉ có 3 lá bài sau vòng bài loại, so đó người chia bài tuyên bố anh ấy lủng bài."

Free CardBài Miễn Phí - Quân tăng tốc hoặc quân cuối mà Quý Khách không cần đặt cược theo nhờ vào diễn biến ván bài trước đó (hoặc nhờ vào thực lực so với bài đối thủ). Ví dụ, khi Quý Khách đang ở vị trí người chia bài và chọn tố thêm vì có bài đang chờ thùng sau khi loạt bài loại được chia, các đối thủ của Quý Khách có thể sẽ chọn bỏ qua, không đặt thêm tiền cược ở lượt bài tăng tốc. Nếu Quý Khách có bài thùng sau khi quân tăng tốc được chia, Quý Khách có thể đặt cược. Nếu không có thùng, Quý Khách có thể chọn bỏ qua, không đặt cược thêm, và quân bài cuối cùng sẽ được chia "miễn phí".

Free Roll Tournament Giải Đấu Miễn Lệ Phí - Giải đấu nhiều bàn chơi không yêu cầu Người chơi đóng phí tham gia, nhưng có treo phần thưởng.

Flight Tournament Liên Giải Đấu - Những giải đấu nhiều bàn chơi trong đó những người thắng ở giải đấu này sẽ tự động được chuyển sang giải đấu khác.

Game Level Cấp Độ Bài - Cấp độ có thể là số người chơi, hoặc số phút. Tiền cược sẽ tăng lên ở cuối mỗi cấp.

Guaranteed Tournament Giải Đấu Đảm Bảo - Một giải đấu đảm bảo là giải đấu mà tiền thưởng được đảm bảo, bất kể số người chơi và số tiền khởi điểm thu vào.

Gutshot Straight Sảnh Nối - Sảnh được hoàn thành bởi quân bài giữa. Nếu Quý Khách có 9♠-8♠,các quân bài loại là 7♣-5♥-2♦, và quân tăng tốc là 6♣, Quý Khách đã có được bài nối lại thành sảnh.

Heads Up Tay Đôi - Chỉ còn lại hai người chơi so bài để thắng tố. Ví dụ, "Đến lượt bài tăng tốc thì chỉ còn là cuộc chơi tay đôi".

Heads Up Multi-Table Tournaments Giải Đấu Nhiều Bàn Chơi Tay Đôi - Mỗi ván bài chỉ có hai người chơi. Người chơi sẽ chơi tay đôi đến khi một người bị loại. Người thắng cuộc sẽ chơi vòng tiếp theo với người thắng cuộc khác của vòng trước đó. Giải đấu diễn ra cho đến khi chỉ còn lại hai người chơi tay đôi với nhau.

High Hand Bài Cao - Bài cao nhất trong bàn chơi. Ví dụ, Người chơi A có 2♠-3♦-4♣-6♥-8♦ và thua người chơi B có bài A♠-Q♦-9♣-J♥-8♦. Người chơi B được xem là có bài cao.

Hit Trúng Bài - Ví dụ như trong câu "Tôi trúng bài loại", nghĩa là bài loại có các quân có lợi cho bài của Quý Khách. Nếu Quý Khách có A-K, bài loại là K-7-2, Quý Khách trúng bài.

Hole Cards Bài Úp - Các quân bài được chia úp mặt cho từng người chơi – thông thường được dùng để chỉ hai quân bài đầu tiên của người chơi trong ván bài tố Texas và bốn quân đầu tiên trong bài tố Omaha. Xem thêm "Bài Riêng".

House Nhà Cái - Tổ chức điều hành ván bài. Ví dụ, "2USD Quý Khách đặt vào nút nhà cái sẽ thuộc về nhà cái".

Implied OddsTỉ Lệ Tố Dự Kiến - Là tỉ lệ tố chưa có tại thời điểm hiện tại, nhưng theo tính toán của Quý Khách, sẽ hình thành bởi số tiền cược đặt thêm vào nếu trúng bài đang chờ. Ví dụ, Quý Khách có thể sẽ cược theo khi có bài đang chờ thùng ở lượt bài tăng tốc mặc dù tỉ lệ tố hiện có chưa đến 4:1 (nếu như có bài là thùng) vì Quý Khách chắc chắn rằng sẽ thắng đối thủ ở quân bài cuối cùng nếu Quý Khách có bài thùng.

Inside Straight Draw Bài Chờ Sảnh Nối - Chờ một quân bài có điểm cụ thể để có sảnh. Ví dụ, người chơi đang có 9-5 và các quân bài tổng đang là 2-7-6, thêm bất kì quân 8 nào sẽ trở thành sảnh.

Kicker Quân Mũi Nhọn - Quân bài lẻ dùng để phân thắng thua giữa hai bài gần ngang điểm nhau. Ví dụ: Quý Khách có AK và đối thủ có AQ. Nếu bài loại có một quân Ace, vậy hai bên đều có đôi Ace, nhưng Quý Khách có quân mũi nhọn là K nên thắng. Quân mũi nhọn có thể đặc biệt quan trọng trong bài tố Texas.

Live Blind Cược Lớn/Nhỏ Trong Trận - Là cược (hoặc một phần tiền cược) mà một hoặc nhiều người chơi phải đặt trước khi bài được chia. "Trong Trận" nghĩa là những người chơi này vẫn có quyền tố khi đến lượt.

Lowest CardQuân Thấp Nhất - Quân bài ngửa thấp nhất dùng để xác định người chơi nào phải đặt Cược đầu tiên trong ván tố Năm quân hoặc tố Bảy quân. Cao nhất là quân Ace. Nếu hai người chơi có quân thấp nhất ngang điểm nhau, cược đầu tiên sẽ được xác định bằng chất bài theo thứ tự từ thấp đến cao là: Chuồn♣, Rô♦, Cơ♥, Bích♠.

Low Hand Bài Thấp -Bài có quân 8 hoặc thấp hơn. Bài thấp phải có năm quân bài không đôi có điểm từ 8 trở xuống. Ví dụ, người chơi A có 2♠-3♦-4♣-6♥-8♦ và thua bài của người chơi B có A♠-Q♦-9♣-J♥-8♦. Người chơi A được xem là có bài thấp.

Muck Úp Bài - Là khi người chơi không muốn mở bài thua hoặc bài thắng của mình trên bàn chơi. Bài sẽ được bỏ đi mà không lật ngửa mặt trên bàn chơi.

Multi-Table Tournament  Giải Đấu Nhiều Bàn Chơi - Giải đấu bao gồm một hoặc nhiều bàn dành cho người chơi đăng ký vào giải đấu. Số người tối đa tham gia giải đấu có thể có giới hạn hoặc không, tùy từng giải đấu.

No-Limit Không Giới Hạn - Bài tố trong đó người chơi có thể đặt với số phỉnh cược tùy ý (tùy vào số phỉnh hiện có) khi đến lượt đặt cược.

Nuts Bài Chủ - Bài mạnh nhất có thể có khi kết hợp với các quân bài tổng. Ví dụ các quân bài tổng là K♠-J♦-10♠-4♠-2♥, vậy bài thùng A♠-X♠sẽ là bài chủ. Đôi khi Quý Khách có thể sẽ thấy thuật ngữ này được dùng để chỉ bài mạnh nhất của một nhóm bài cụ thể, mặc dù đó không hẳn là bài mạnh nhất có thể có trên toàn bàn chơi. Cũng với ví dụ trên, một người chơi khác có thể nói rằng họ có "sảnh chủ".

Offsuit Khác Chất - Hai quân bài đầu tiên trong ván bài tố Texas, khác chất với nhau.

One-Gap Một Nấc - Hai quân bài đầu tiên trong ván bài tố Texas cách nhau hai điểm. Ví dụ J và 9; 6 và 4.

Open-Ended Straight Draw Bài Chờ Sảnh Liền - Chờ một trong hai quân bài có điểm cụ thể để có sảnh. Ví dụ, người chơi đang có 9-8 với các quân bài tổng đang là 2-7-6, có thể có sảnh với quân 10 (6-7-8-9-10) hoặc quân 5 (5-6-7-8-9). Thuật ngữ khác có nghĩa tương tự là Sảnh Chờ Trên Dưới.

Out Quân Chủ - Quân bài có thể giúp Quý Khách thắng. Thường dùng ở số nhiều. Ví dụ, "Chỉ cần quân Bích là tôi có thùng, vậy tôi có 9 quân bài chủ.

Overcall Theo Sau - Đặt theo một cược sau khi một hoặc nhiều người chơi đã đặt theo.

Overcard Quân Trên - Quân bài cao điểm hơn bất kì quân bài tổng nào. Ví dụ, người chơi có A và Q, và các quân bài loại đang là J-7-3. Vậy, người chơi tuy không có đôi, nhưng có hai quân trên.

Overpair Đôi Trên - Là đôi gồm hai quân bài riêng của người chơi, cao điểm hơn bất kì quân bài loại nào. Nếu người chơi có đôi Q, và bài loại đang là J-8-3, vậy người chơi có đôi trên.

Play the Board Chơi Bài Tổng - Bỏ đi một nhóm trong bài Texas trong trường hợp các quân bài của người chơi không thể tạo thành bất kì nhóm bài nào cao điểm hơn các quân bài tổng. Ví dụ, Quý Khách có 2-2, các quân bài tổng là 4-4-9-9-A (không có khả năng xuất hiện thùng), vậy Quý Khách phải "chơi bài tổng": bài cao nhất mà Quý Khách có thể có sẽ không sử dụng bất kì quân bài riêng nào của Quý Khách. Lưu ý rằng nếu Quý Khách chơi bài tổng, kết quả cao nhất Quý Khách có thể có, đó là chia đều số tiền tố với tất cả những người chơi còn lại.

Pocket Cards Bài Riêng - Những quân bài riêng của Quý Khách mà chỉ duy nhất Quý Khách có thể xem. Xem thêm "Bài Úp".

Pocket Pair Đôi Riêng - Các quân bài đầu tiên trong bài tố Texas có chứa đôi.

Post Tiền Đặt - Tiền cược mà người chơi phải đặt vào để tham gia ván bài, nếu tham gia ngay từ đầu, hoặc nếu người chơi bỏ chỗ và lỡ mất một hoặc nhiều lượt đặt Cược Lớn/Nhỏ.

Pot Tiền Tố - Là tất cả phỉnh cược gộp lại khi người chơi đặt cược gốc, cược, theo và tố. Tiền tố sẽ thuộc về người chơi thắng ván tố đó.

Pot-Limit Giới Hạn Tố - Phiên bản bài tố trong đó người chơi có thể đặt cược tối đa bằng với số tiền trong ô tố mỗi khi đến lượt mình đặt cược.

Pot Odds Tỉ Lệ Tố - Số tiền trong ô tố so với số tiền Quý Khách phải đặt thêm vào để tiếp tục chơi.

Private Tables Bàn Chơi Riêng - Bàn chơi mà người chơi có thể cài đặt và mời các thành viên khác tham gia. Chỉ những người chơi có mật khẩu do người lập bàn chơi cài đặt, mới có thể tham gia vào bàn chơi này.

Prize Pool Quỹ Tiền thưởng - Đây là tổng số tiền Khởi điểm thu từ tất cả các người chơi trong giải đấu được sử dụng như phần thưởng.  Nhà Cái có thể quyết định chọn thêm thành viên để nhận thưởng.

Quads Tứ Quý - Bốn quân giống nhau.

Quartered Chia Tư - Là khi người chơi hòa bài nhau hoặc ở bài cao hoặc bài thấp và mỗi người nhận một phần tư tiền tố.

Rainbow Cầu Vồng - Các quân bài loại bao gồm ba chất bài khác nhau, do đó không thể có khả năng có bài thùng ở lượt bài tăng tốc. Cầu vồng còn có nghĩa là năm quân bài tổng không bao gồm nhiều hơn hai quân bài bất kì đồng chất, do đó không có khả năng có bài thùng.

RaiseTố - Tăng số tiền cược hiện tại.

Rake Hoa Hồng - Phí do Nhà cái thu trên mỗi người chơi, được tính theo tỉ lệ phần trăm từ số tiền tố sau mỗi lượt đặt cược.

Raked Games Ván Bài Thu Hoa Hồng - Ván bài mà người chơi đặt cược vào ô tố và tiền hoa hồng được trích ra trả cho Nhà Cái.

Raked Hands Chỗ Ngồi Thu Hoa Hồng - Hoa hồng trên số tiền tố sẽ được thu tối thiểu 0.25USD trên mỗi chỗ ngồi có người chơi được chia bài. Chỗ ngồi được xem là tính hoa hồng khi người chơi đó được chia bài và số tiền tố được tính hoa hồng tối thiểu 0.25USD.

Rank  Điểm - Giá trị số điểm của quân bài (phân biệt với chất bài). Ví dụ, J, 7.

Rat Holing Giảm Phỉnh - Thoát khỏi ván bài và quay trở lại ván bài đó với số phỉnh cược ít hơn.

Re-Buy Vào Lại - Trong giải đấu nhiều bàn chơi, tính năng này cho phép người chơi trả thêm lệ phí hoặc mua thêm phỉnh để có thể quay lại giải đấu trong khoảng thời gian cho phép vào lại.

Re-Buy Period Thời Gian Vào Lại -Trong giải đấu nhiều bàn chơi, đây là khoảng thời gian cho phép người chơi sử dụng chức năng vào lại.

Ring Game Sàn Đấu - Ván bài tố bình thường, để phân biệt với giải đấu. Thuật ngữ này cũng dùng để chỉ một ván bài "thật" do chơi bằng tiền thật thay vì phỉnh cược như trong giải đấu.

River Quân Cuối - Quân bài thứ năm và là quân bài chung cuối cùng, được chia ngửa mặt. Còn được gọi là "quân năm".

Runner Bài Hội - Dùng để chỉ bài được chia đúng những quân bài đang chờ ở lượt bài tăng tốc và lượt bài cuối. Ví dụ, "Anh ta có bài hội thùng và thắng bài xám chi của tôi". Xem thêm bài "Cửa sau".

Satellite Tournament Giải Đấu Vệ Tinh - Giải đấu nhỏ có phần thưởng là quyền tham gia vào một giải đấu lớn hơn.

Scare Card Quân Tồi - Quân bài có thể khiến bài mạnh nhất trở thành vô dụng. Nếu người chơi đang có 10♣-8♣ và bài loại đang là Q♦-J♦-9♠, người chơi gần như đã có bài mạnh nhất. Tuy nhiên, quân bài tăng tốc 10♦ sẽ vô cùng tai hại vì gần như đảm bảo bài của người chơi bị thua.

Scheduled Tournament Giải Đấu Định Kì - Giải đấu nhiều bàn chơi mà Người chơi phải đăng kí trước để tham gia, và giải đấu có thời gian bắt đầu cụ thể.

Second Pair Đôi Nhì - Đôi có một quân bài lớn thứ hai trong nhóm bài loại. Nếu người chơi có A♠-10♠, và bài loại là K♦-10♥-6♣, vậy người chơi có đôi nhì. Xem thêm "Đôi nhất".

Semi-Bluff Nước Đôi - Là cược đặt hoặc tố mà người chơi hi vọng sẽ không ai theo, tuy nhiên người chơi vẫn có một số quân bài chủ nếu như cược bị theo. Cược nước đôi là lựa chọn đúng đắn trong trường hợp cược thực lực và cược hỏa mù đều không thích hợp áp dụng, tuy nhiên sự kết hợp cả hai chiến thuật trên có thể là một cách chơi hiệu quả. Ví dụ, người chơi đang cóK♠-Q♠, và bài loại là 10♥-5♠-J♣.Nếu người chơi đặt cược, thì cược đó được xem là nước đôi. Bài của người chơi có thể không phải là bài mạnh nhất và do đó người chơi hi vọng đối thủ sẽ bỏ bài. Tuy nhiên, trường hợp có đối thủ cược theo, người chơi vẫn có khả năng có bài cao nhất.

Set Bộ - Ba quân bài giống nhau. Xem thêm "xám chi".

Seven Street Quân Bảy - Quân thứ bảy và là quân cuối cùng, được chia úp mặt cho mỗi người chơi còn lại trong ván tố 7 quân.

Short Stack Ít Vốn - Số phỉnh cược không quá nhiều so với các thành viên khác trong bàn chơi. Nếu người chơi có 10USD và những người khác tại bàn chơi đều có trên 100USD, thì người chơi đang chơi với vốn ít.

Showdown Mở Bài - Thời điểm mà tất cả người chơi còn lại trong ván bài mở bài lên để xem bài ai thắng.

Side Pot Tố Phụ - Phần tiền tố mà một người chơi nào đó không có phần tham gia do đã hết phỉnh. Ví dụ, An cược 6USD, Bình theo 6USD, Cang theo, nhưng chỉ còn lại 2USD. Khi đó một khoảng tiền tố phụ 8USD sẽ được tính riêng và chỉ có An hoặc Bình có thể thắng, không tính Cang. Tuy nhiên, Cang vẫn có thể thắng phần tiền tố ban đầu, hay còn gọi là tố "chính".

Single-handed Tournament Giải Đấu Một Ván - Giải đấu một ván là giải đấu nhiều bàn chơi trong đó chỉ chơi một ván và tất cả người chơi đều tố hết phỉnh.

Single Table Tournament Giải Đấu Một Bàn - – Giải đấu chỉ có một bàn chơi, do quy định giới hạn số người tham gia.

Sit and Go Tournament Giải Đấu Mở - Những giải đấu Một bàn và Nhiều bàn chơi diễn ra xuyên suốt không ngừng, với điều kiện có đủ số người chơi tham gia giải đấu theo yêu cầu.

Sit Out Ngồi Lề - Là quyết định của người chơi ngưng đặt cược vài ván bài.

Sixth Street Quân Sáu - Quân bài thứ sáu được chia cho các người chơi còn lại trong ván bài tố 7 quân. Đây là quân bài ngửa cuối cùng.

Slow Play Chậm Phản Hồi - (1) Có bài mạnh nhưng cược thấp để nhiều người chơi khác vẫn tiếp tục cược thêm. (2) Khi một người chơi vẫn còn kết nối với hệ thống nhưng không phản hồi trong khoảng thời gian quy định trong khi đến lượt họ đưa ra lựa chọn.

Small Blind Cược Nhỏ -Là cược thấp hơn trong số hai cược gốc áp dụng trong ván bài tố Texas. Cược nhỏ thường bằng một phần ba hoặc hai phần ba số tiền của lượt đặt cược đầu tiên. Xem thêm mục "Cược Lớn/Nhỏ" và "Cược Lớn".

Smooth Call Theo Suông - Là cược theo. Tuy nhiên, cược Theo suông dùng để chỉ việc chơi tay bài mạnh một cách từ từ. Ví dụ: "Tôi có thùng chủ sau lượt bài loại nhưng chỉ theo suông khi người phía trước đôi đặt cược – Tôi không muốn làm mọi người hoảng sợ".

Soft Play Chơi Mềm - Là khi những người chơi bài không tạo áp lực lên nhau bằng việc đặt cược áp đảo. Điều này không nhất thiết là do có âm mưu, chỉ đơn giản là người chơi không thực sự muốn thắng thua với nhau. Khi chơi, họ chỉ chơi với nhau cho vui. Ví dụ, họ có thể cho qua, không đặt cược thêm cho đến cuối ván bài.

Split Pot Tố Chia - Tiền tố được chia đôi hoặc nhiều phần hơn do người chơi có bài ngang điểm nhau.

Split Two Pair Đôi Chia - Bài có hai đôi trong đó mỗi quân bài riêng của người chơi đồng thời xuất hiện trong nhóm bài tổng. Ví dụ, người chơi có 10 - 9, các quân bài loại là 10-9-5, vậy người chơi có đôi chia. Trường hợp này khác với hai đôi trong đó một đôi xuất hiện trong nhóm bài tổng. Ví dụ người chơi có 10-9 và bài loại là 9-5-5.

Spread-limit Giới Hạn Biên - Kiểu đặt cược mà trong đó người chơi có thể đặt một khoảng tiền bất kì trong khoảng giới hạn ở mỗi lượt đặt cược. Giới hạn biên thường gặp là 2-6USD, người chơi có thể đặt thấp nhất là 2USD đến cao nhất 6USD ở mỗi lượt đặt cược.

Stake Tiền Cược - Các phỉnh cược mà người chơi đặt vào ván bài.

Straddle Cược Bồi - Một cược lớn/nhỏ được đặt thêm một cách tự nguyện, thường được đặt bởi người chơi ở ngay bên trái cược lớn, và số tiền gấp đôi cược lớn. Cược bồi cũng là một cược tố, và do đó buộc những thành viên khác phải đặt theo hai cược nếu muốn chơi. Ngoài ra, người đặt cược bồi sẽ là người cuối cùng đặt cược trước khi đến lượt bài loại, người bồi còn có quyền "bồi tố" nếu muốn.

Street Lượt - Từ dùng để chỉ các giai đoạn đặt cược khác nhau trong ván tố 7 quân hoặc 5 quân.

String Bet Cược Chuỗi - Một cược (thường là tố) mà người chơi không đặt hết phỉnh cược tố vào ô tố trong một lần đặt. Trừ khi tuyên bố trước là sẽ tố, nếu không người chơi sẽ bị buộc phải rút lại số tiền tố và chỉ được đặt tiền cược theo. Việc này là để ngăn chặn việc chơi không đúng luật bằng cách chỉ đặt tiền cược theo, sau đó đợi xem phản ứng trên bàn chơi như thế nào, rồi mới quyết định tố thêm.
Kinh nghiệm đánh bài Poker

Structured Được Cố Định - Dùng để chỉ một kiểu đặt cược trong bài tố. Định nghĩa cơ bản của một ván tố Texas cố định đó là có tiền cược và tiền tố thêm cố định trước và trong khi chia bài loại, và số tiền tăng gấp đôi ở lượt bài tăng tốc và lượt bài cuối. Ví dụ, một ván tố Texas có tiền cược là 2USD – 4USD, cược và tố là 2USD trước và trong khi chia bài loại, đến lượt bài tăng tốc và bài cuối sẽ là 4USD.

Suited Đồng Chất - Các quân bài đầu tiên trong ván bài tố Texas có hai quân cùng chất. Ví dụ: J♠9♠.

Survivor Tournament Giải Đấu Sống Còn - Giải đấu sống còn là giải đấu sẽ loại bỏ một tỉ lệ người chơi có số phỉnh ít nhất tại những thời điểm nhất định hoặc tại mức đặt cược lớn/nhỏ nhất định, khi giải đấu diễn ra.

Table Balancing Dồn Bàn Chơi - Khi người chơi bị loại khỏi giải đấu, những thành viên còn lại sẽ được di chuyển và bàn chơi được dồn lại, cho đến khi giải đấu chỉ còn một bàn chơi duy nhất.

Table Currency Tiền Tệ Tại Bàn - Là loại tiền tệ tại bàn chơi. Tiền tệ này có thể khác với tiền tệ trong tài khoản của người chơi.

Table Stakes Tiền Cược Tại Bàn - Một quy định trong bài tố là người chơi không được lấy thêm tiền trong tài khoản khi ván bài diễn ra. Người chơi chỉ có thể sử dụng số tiền trước mặt để đặt vào ô tố hiện có. Nếu người chơi hết phỉnh khi đang chơi một ván bài, một khoảng tố phụ sẽ được tạo ra và người chơi đó sẽ không có phần tham gia. Tất cả bài tố tại các sòng casino đều áp dụng quy định tiền cược tại bàn. Khái niệm này đôi khi cũng bao gồm quy định về việc người chơi không được phép rút bớt phỉnh ra khỏi bàn chơi trong một ván bài. Mặc dù quy định này có thể không được xem là "Tiền cược tại bàn", nhưng nó được áp dụng hầu hết trên toàn thế giới trong các loại bài tố phổ biến.

Tell Hớ - Một dấu hiệu hoặc gợi ý do người chơi vô tình tiết lộ về bài của mình, hoặc về lựa chọn cược tiếp theo..v.v

Third Street Quân Ba - Quân bài ngửa mặt thứ hai được chia cho từng người chơi còn lại trong bài tố 5 quân, và là quân bài ngửa mặt đầu tiên được chia cho từng người chơi còn lại trong bài tố 7 quân.

Tie Hòa - Bài của hai hay nhiều người chơi ngang điểm nhau.

Tilt Liều - Chơi quyết liệt và liều lĩnh. Người chơi được cho là đang "liều" nếu như không chơi một cách hợp lý nhất, chơi quá nhiều nhóm bài, đặt cược hỏa mù quyết liệt, tố thêm khi có bài yếu..v.v.

Time Xin Chờ - Yêu cầu của người chơi tạm ngưng bài trong khi quyết định phải làm gì tiếp theo. Chỉ cần nói: "Xin chờ chút!". Nếu người chơi không yêu cầu chờ bài và có một lượt chơi đang đợi phía sau, nhà cái có thể tuyên bố người chơi đó đã bỏ bài.

Top Pair Đôi Nhất - Đôi có quân bài cao nhất trong các quân bài loại. Nếu người chơi có A♠-Q♠, và bài loại có Q♦-10♥-6♣, người chơi có đôi nhất. Xem thêm "Đôi nhì".

Top Set Bộ Nhất - Xám chi hay ba quân giống nhau cao nhất có thể có. Ví dụ: Người chơi có 10♣-10♠, và các quân bài loại là 10♦-8♣-9♥. vậy người chơi có bộ nhất.

Top Two Hai Đôi Nhất - Hai đôi, trong đó hai quân bài riêng ghép với hai quân bài tổng cao nhất.                                        

Top and Bottom Trên Dưới - Hai đôi, trong đó hai quân bài riêng ghép với hai quân bài tổng cao nhất và thấp nhất.

Tournament Giải Đấu - Một ván bài tố mà người chơi thi đấu nhằm thắng phỉnh của đối phương khi tiền cược lớn/nhỏ hoặc cược gốc tăng dần lên. Người thắng cược là người chơi được tất cả phỉnh.

Trips Xám Chi - Ba quân bài giống nhau. Xem thêm "Bộ".

Turn Quân Tăng Tốc - Quân bài chung thứ tư. Được chia ngửa mặt. Còn được gọi là "quân bốn".

Under the Gun Ngay Họng Súng - Vị trí của người chơi có lượt đặt đầu tiên trong một lượt cược. Ví dụ, người chơi ngồi bên trái cược lớn sẽ là người có vị trí ngay họng súng trước loạt bài loại.

Underdog Bài Nhỏ - Người chơi hoặc bài ít có khả năng thắng tố. Ví dụ, người chơi có được bốn quân bài đồng chất ở loạt bài loại, tỉ lệ mà người chơi có bài nhỏ so với bài thùng là khoảng không đến 2:1 ở lượt bài cuối cùng (tức là, cứ ba lần rút thì có một lần người chơi có khả năng rút được bài thùng).

Value Thực Lực - Như trong thuật ngữ "Cược Thực Lực". Có nghĩa là người chơi mong muốn đối thủ sẽ cược theo (ngược với cược hỏa mù). Thông thường là vì người chơi đang có bài mạnh. Tuy nhiên, cũng có thể là vì người chơi đang có bài chờ, với điều kiện có đủ người cược theo, và khả năng rút được quân bài chờ khá cao.

Variance Biên Độ - Một phạm vi thay đổi lên xuống trong quỹ tiền của người chơi. Biên độ không nhất thiết là một thước đo trình độ chơi bài của người chơi. Tuy nhiên, biên độ càng lớn, quỹ tiền cược của người chơi sẽ dao động lên xuống trong một phạm vi càng rộng.

0 nhận xét: