Monday, June 8, 2015

188bet cược tài chính

Cược tài chính Dãy

188bet 

Cược tài chính là sự di chuyển liên tục lên và xuống giá trị của hàng loạt thị trường tài chính bao gồm chỉ số, hàng hóa, tỷ giá và cổ phiếu. Người chơi sẽ dự đoán giá trị của từng thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu dự đoán là chính xác, người chơi sẽ thắng cược.
Nếu giá trị của thị trường khi kết thúc bằng với giá trị cho khi đặt cược thì cược sẽ được tính là Hòa và tiền đặt cược sẽ được hoàn trả lại người chơi.

Cược tài chính Chạm
Cược tài chính Chạm

Cược Dãy 188bet 

Người chơi dự đoán giá của một thị trường sẽ nằm trong hay ngoài dãy giá trị cho sẵn khi cược hết hạn.

Ví dụ: 

Người chơi đặt 40,000 vnd, tỉ lệ cược là 1.8 vào tỉ giá EUR/GBP với dự đoán giá sẽ nằm trong dãy cho sẵn từ 0.4567 đến 0.4577 tại thời điểm hết hạn 5:30 PM.

Tỉ giá EUR/GBP hết hạn lúc 5:30 PM với giá trị là 0.4576, nằm trong dãy giá trị cho sẵn khi đặt cược. Cược thắng.

Tổng tiền trả về = 40,000 vnd x 1.8 = 72,000 vnd

Cá cược Tài Chính Chạm

Cược Chạm 188bet 

Cược tài chính là sự di chuyển liên tục lên và xuống giá trị của hàng loạt thị trường tài chính bao gồm chỉ số, hàng hóa, tỷ giá và cổ phiếu. Người chơi sẽ dự đoán giá trị của từng thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu dự đoán là chính xác, người chơi sẽ thắng cược.
Nếu giá trị của thị trường khi kết thúc bằng với giá trị cho khi đặt cược thì cược sẽ được tính là Hòa và tiền đặt cược sẽ được hoàn trả lại người chơi.

Cá cược Tài Chính Chạm
Cá cược Tài Chính Chạm

Người chơi dự đoán giá của một thị trường sẽ chạm mức giá trên (Chạm Trên) hay chạm mức giá dưới (Chạm Dưới) tại bất kỳ thời gian nào trước khi cược hết hạn (cược kết thúc).

Nếu giá thị trường chạm đến mức giá được chọn tại bất kỳ thời gian nào trước khi cược hết hạn, cược sẽ đóng ngay thời điểm đó và sẽ được tính là THẮNG. Nếu giá thị trường không chạm đến mức giá được chọn khi cược hết hạn, cược sẽ được tính là THUA.

Ví dụ 1: 

Người chơi đặt 40,000 vnd, tỉ lệ cược là 1.8 vào tỉ giá EUR/GBP với dự đoán giá sẽ chạm mốc trên cho sẵn là 0.4567 tại bất kỳ thời gian nào trước khi hết hạn lúc 17:30 PM.

Tỉ giá EUR/GBP chạm mốc 0.4567 lúc 17:26, trước khi cược hết hạn. Cược thắng.

Tổng tiền trả về = 40,000 vnd x 1.8 = 72,000 vnd

Ví dụ 2: 

Người chơi đặt 40,000 vnd, tỉ lệ cược là 1.8 vào tỉ giá EUR/GBP với dự đoán giá sẽ chạm mốc dưới cho sẵn 0.4567 tại bất kỳ thời gian nào trước khi hết hạn lúc 17:30 PM.

Tỉ giá EUR/GBP chạm mốc 0.4567 lúc 17:15, trước khi cược hết hạn. Cược sẽ thắng.

Tổng tiền trả về = 40,000 vnd x 1.8 = 72,000 vnd

Cá cược tài chính Tốc Độ

188bet Cá Cược Tài Chính Tốc Độ 


Cược tài chính là sự di chuyển liên tục lên và xuống giá trị của hàng loạt thị trường tài chính bao gồm chỉ số, hàng hóa, tỷ giá và cổ phiếu. Người chơi sẽ dự đoán giá trị của từng thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu dự đoán là chính xác, người chơi sẽ thắng cược.
Nếu giá trị của thị trường khi kết thúc bằng với giá trị cho khi đặt cược thì cược sẽ được tính là Hòa và tiền đặt cược sẽ được hoàn trả lại người chơi.

Cá Cược Tốc Độ có cách chơi tương tự như cược Trên/Dưới nhưng thời gian mở cược ngắn hơn như: 15 giây, 30 giây, 45 giây, 1 phút, 2 phút và 5 phút.

Nếu giá trị của thị trường khi đóng cược bằng với giá trị cho sẵn, cược sẽ được tính là Hòa và tiền đặt cược sẽ được hoàn trả lại người chơi.

Ví dụ: 

Người chơi đặt 40,000 vnd, tỉ lệ cược là 1.8 vào tỉ giá EUR/GBP với dự đoán giá lúc hết hạn sau 2 phút nữa lúc 17:00 sẽ cao hơn giá lúc đặt cược là 0.4567.

Tỉ giá EUR/GBP kết thúc lúc 17:00 với giá trị là 0.4570, cao hơn giá trị cho sẵn ban đầu khi đặt cược. Cược thắng.

Tổng tiền trả về = 40,000 vnd x 1.8 = 36,000 vnd

ca cuoc tai chinh cuoc toc do

Cá cược tài chính Trên Dưới

188bet Cược Trên/Dưới  là gì?


Cược tài chính là sự di chuyển liên tục lên và xuống giá trị của hàng loạt thị trường tài chính bao gồm chỉ số, hàng hóa, tỷ giá và cổ phiếu. Người chơi sẽ dự đoán giá trị của từng thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu dự đoán là chính xác, người chơi sẽ thắng cược.
Nếu giá trị của thị trường khi kết thúc bằng với giá trị cho khi đặt cược thì cược sẽ được tính là Hòa và tiền đặt cược sẽ được hoàn trả lại người chơi.

Ví dụ: 
Người chơi đặt 40,000 vnd, tỉ lệ cược là 1.8 vào tỉ giá EUR /GBP với dự đoán giá khi cược hết hạn lúc 17:00 sẽ cao hơn giá lúc đặt cược là 0.4567.
Tỉ giá EUR/GBP hết hạn lúc 17:00 với giá trị là 0.4570, cao hơn giá trị cho sẵn ban đầu khi đặt cược. Cược thắng.
Tổng tiền trả về = 40,000 vnd x 1.8 = 72,000 vnd

Cá cược tài chính Trên Dưới
Cá cược tài chính Trên Dưới

188bet Cá cược tài chính là gì?

Huong dan cuoc tai chinh
cược tài chính 188bet


  • Thị trường tài chính đang liên tục di chuyển lên và xuống trong suốt cả ngày. Tin tức từ khắp nơi trên thế giới thay đổi giá trị của các công ty mà tác động đến chỉ số thị trường và gợn sóng thông qua các thị trường hàng hóa và tiền tệ.
  • Cược tài chính là sự di chuyển liên tục lên và xuống giá trị của hàng loạt thị trường tài chính bao gồm chỉ số, hàng hóa, tỷ giá và cổ phiếu. Người chơi sẽ dự đoán giá trị của từng thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu dự đoán là chính xác, người chơi sẽ thắng cược.
Ví dụ cược tài chính: Bạn đang dự đoán vàng thế giới đang chuẩng bị tăng bạn có thể chọn cược tỷ giá hay cổ phiếu của BMW bạn có thể chọn cổ phiếu và cược khi mức giá(dự đoán) đang ở mức thấp và bạn thắng cược nếu mức giá kết thúc cao hơn lúc đặt cược.huong dan cuoc tai chinh
4 loại cược tài chính tại 188BET
  • Cược tài chính 188BET bạn có thể cược 4 loại sau: /Trên dưới / Tốc độ / Chạm / Dãy  
  •  Người chơi cũng được hỗ trợ thêm các chức năng cược như Gia Hạn, Đóng Cược, Gấp Đôi và Cược Tự Động. Những chức năng này sẽ giúp người chơi đảm bảo hoặc tăng lợi nhuận nếu các cược đặt là cược đang thắng, hoặc giảm thua lỗ nếu cược đặt đang là cược thua.
  • Bạn không cần phải là một chuyên gia giao dịch tài chính để kiếm tiền trên sự chuyển động của thị trường tài chính.
  • Bạn có thể kiếm tiền bằng cách dự đoán nếu thị trường sẽ lên hay xuống ở cuối kỳ cá cược chọn của bạn, nó thực sự là đơn giản. 
  • 188BET mở cược trong nhiều thời gian 2 phút, 5 phút, 20 phút. Mỗi giờ hoặc mỗi ngày, vì vậy Bạn có thể theo dõi diễn biến của thị trường cho dù đó là giá lớn mà bạn quan tâm hoặc bạn thích, bạn thận trọng hơn.
  • Đóng cược bất cứ lúc nào trước lúc cược hết hạn để nhận tiền thắng. Nếu bạn cảm thấy thị trường đang đi xuống bất lợi so với dự đoán của bạn. Bạn có thể đóng cược sớm để giảm thiểu thua lỗ và thu về phần tiền cược còn lại.
  • Người chơi cũng được hỗ trợ thêm các chức năng cược như Gia Hạn, Đóng Cược, Gấp Đôi và Cược Tự Động. Những chức năng này sẽ giúp người chơi đảm bảo hoặc tăng lợi nhuận nếu các cược đặt là cược đang thắng, hoặc giảm thua lỗ nếu cược đặt đang là cược thua.

0 nhận xét: