Monday, July 13, 2015

188BET Tối ưu hóa OnPage là gì

188BET Chúng ta sẽ thảo luận về On Page SEO. Nhưng lúc đầu chúng ta cần phải biết  tối ưu hóa On-page là gì ??

Các nhiệm vụ mà chúng ta phải làm để tối ưu hóa được trang web gọi là tối ưu hóa On-page . Tại thời điểm thiết kế một trang web, chúng tôi cần phải hoàn thành một số công cụ có liên quan nhiệm vụ tìm kiếm để giúp công cụ tìm kiếm tìm ra trang web, và thuật ngữ này được biết đến như là tối ưu hóa On-page.

On-page tối ưu hóa đóng một vai trò quan trọng trong Search Engine Optimization .

188BET

1) Nghiên cứu từ khoá (Keywords)
188BET

2) Meta Tag và Meta Description
188BET

3) Nội dung (Content is King)

4) XML Sơ đồ trang web (Sitemap.xlm)

5) Google Site Map

188BET Seo đỉnh cao site GOV Mỹ PR5,6
SEO cho người chưa biết

Link PR 9 chất lượng cao Dofollow

1 nhận xét: