Thursday, July 9, 2015

Black SEO là gì, làm thế nào để tránh nó

Chào các bạn hôm nay mình chia sẻ các bạn về Black Hat SEO. Làm thế nào để tránh nó

Black hat SEO : Đó là đi ngược lại SEO mũ trắng, nó không có nghĩa là tối ưu hóa các cơ sở được đưa ra bởi công cụ tìm kiếm. Black hat SEO keyword stuffing (nhồi nhét từ khóa), Cloaking (che đậy), link farm ( trang trại), hidden text (link ẩn)... nó được gọi là SEO mũ đen.

Cloaking : là kỹ thuật để che đậy một cách hợp lý nội dung từ khóa để hiển thị trong Công cụ Tìm kiếm một cách hợp lý nội dung. Vidu Trong khi hệ thống này một lần một yêu cầu trang gửi đến máy chủ sau đó địa chỉ xử lý thông tin đại lý hoặc người sử dụng chỉ đơn giản là nhận thức. Các Boot, crawler, spider tìm kiếm sẽ index nó gửi trang liên tục, tuy nhiên một khi nó cảm nhận được rằng đó là con người cố ý làm điều này có nghĩa là SEO mũ đen .
Black SEO - Cloaking

Farm Liên kết : Mở nhiều trang web và cung cấp cho mỗi liên kết trang web trong mỗi trang web thay thế được hiểu là link Farm. Nó làm tăng từng điểm sao lưu liên kết. Trang web của bạn được gọi là spamdexing, nếu bạn bị bắt. Spamdexing là trang web của bạn được đánh dấu bằng công cụ tìm kiếm mà bạn chỉ có phá vỡ các quy tắc do mình cung cấp. Nếu công cụ tìm kiếm đánh dấu trang web của bạn như là spamdexing thì có nghĩa là SEO của bạn đi vào một thùng rác. Trang web của bạn được đánh dấu là spamdexing cho một số lý do như link farming, nhồi từ khoá, trang bị đầy từ khóa, che đậy  nếu bạn làm SEO mũ đen.
Link Farm

Nhồi nhét từ khoá - keywords Stuffing : Đó là một phần của SEO mũ đen . Đó là một hệ thống quá tải các trang với hầu hết các từ khóa đặc trưng. thường ẩn mục sử dụng để nhập loại từ khóa, từ khóa này tiếp tục ẩn cho người sử dụng tuy nhiên có thể nhìn thấy cho Công cụ Tìm kiếm. thường tạo ra từng màu chữ và nền giống như vậy, nó lại ẩn cho người sử dụng. Nhồi nhét từ khóa đôi khi được biết đến như là từ khóa đang load. Đó chính là SEO mũ đen.

black SEO - Keywords Stuffing


Gateway hoặc Doorway Page: nó giống như việc tạo ra một trang với rất ít thông tin chỉ với một số dòng, những dòng chỉ chứa từ khóa cho các bảng xếp hạng tìm kiếm lý do này sẽ tăng tuy nhiên không có bất kỳ thông tin cho người dùng. Trang này có liên kết đến các trang thay thế hoặc chuyển hướng đến một trang khác. Nó bổ sung được gọi là trang nhập cảnh, trang cổng thông tin, trang nhảy, trang cầu nối vvblack SEO - Doorway pages

Tôi cố gắng để cung cấp cho bạn đủ kiến thức về Black hat SEO hy vọng bạn hiểu mũ đen seo là gì và luôn luôn cố gắng tránh các bước ở trên cho an toàn trang web hoặc blog của bạn từ hình phạt cụ tìm kiếm luôn luôn cố gắng để làm seo mũ trắng cho blog hoặc website của bạn.

Site GOV Mỹ PR5,6
SEO cho người chưa biết

0 nhận xét: