Tuesday, December 1, 2015

188bet vietnam Tham gia khuyến mãi Snap-Tag-Win

188bet vietnam Tham gia khuyến mãi Snap-Tag-Win ngay


với 3 bước đơn giản:
1. Đăng ký theo dõi Trang Instagram 188BET Việt Nam.


2. Đăng một Ảnh với không khí giáng sinh có liên quan đến 188BET trên Instagram, hashtag #188BETXMAS và tag 188BET Việt Nam vào hình ảnh theo cú pháp: “@188betvietnam”. 3. Chia sẻ Ảnh trên tường Facebook dưới chế độ công khai, đồng thời tag#188BETVietnam.


Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 01/12/2015 11:00AM (GMT+7) đến ngày 24/12/2015 10:59AM (GMT+7) ("thời gian Khuyến Mãi"). 8 thành viên đầu tiên tham gia đạt tất cả các Điều Kiện tại mục Thể Lệ sẽ được nhận 1 Gói Cược Miễn Phí trị giá 100,000 VND/5 USD mỗi gói. 8 thành viên tham gia đạt tất cả các Điều Kiện tại mục Thể Lệ sẽ được 188BET lựa chọn ngẫu nhiên để được nhận 1 Gói Cược Miễn Phí trị giá 100,000 VND/5 USD mỗi gói.